Polityka Prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.lecznica.slupsk.pl .
Niżej informujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług oraz  w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. ADO.  Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej www.lecznica.slupsk.pl  jest Przychodnia Weterynaryjna, Renata i Piotr Walkowiak, ul. Zygmunta Augusta 52, 76-200 Słupsk.

2. Kontakt e-mailowy
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. W celu profesjonalnej obsługi,  dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w naszym systemie.

3. Hosting strony
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę HOME.PL

4. Kontakt telefoniczny
Dane osobowe przekazane nam podczas rozmowy telefonicznej mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

5. Cel przetwarzania danych
Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłania oferty wykonania usługi przez Przychodnię Weterynaryjną, Renaty i Piotra Walkowiak, ul. Zygmunta Augusta 52, 76-200 Słupsk

6. Bezpieczeństwo danych
Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Przychodni Weterynaryjnej, Renaty i Piotra Walkowiak, ul. Zygmunta Augusta 52, 76-200 Słupsk.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

7. Wprowadzenie zmian z swoich danych
Użytkownik może wyrazić chęć zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z Przychodnią Weterynaryjną, Renaty i Piotra Walkowiak, ul. Zygmunta Augusta 52, 76-200 Słupsk za pomocą:

    a) pisząc na adres e-mail: lecznica-slupsk@home.pl
    b) dzwoniąc pod numer telefonu: 59  844 27 07, 602 363 447

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

8. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: lecznica-slupsk@home.pl  lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.


Polityka Prywatności / pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.lecznica.slupsk.pl, której właścicielem jest Przychodnia Weterynaryjna, Renata i Piotr Walkowiak, ul. Zygmunta Augusta 52, 76-200 Słupsk.

Strona www.lecznica.slupsk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkowniku oraz nie korzysta z plików cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.
Copyright © 2014
Przychodnia Weterynaryjna Słupsk
Szybki kontakt:

tel. 59  844 27 07
kom. 602 363 447
lecznica-slupsk@home.pl
Leczenie
Diagnostyka
Chirurgia
Profilaktyka
Wizyty domowe
karmy Royal Canin, Purina
karmy innych producentów
lekarstwa
akcesoria
kosmetyki
Partnerzy: